top of page
rz_white.png

Prijavitelj je Hrvatsko prirodoslovno društvo i partneri: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Hrvatsko kemijsko društvo, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, Udruga Docendo discimus, Tvornica znanosti, Udruga Klikeraj, Udruga za promicanje prirodnih znanosti, Institut Mediterran – Udruga za kulturno i znanstveno proučavanje Mediterana, Hrvatska udruga za informacijsku, komunikacijsku i elektroničku tehnologiju – MIPRO, karlovačka Mješovita industrijsko-obrtnička škola (do lipnja 2022), te Srednja škola Duga Resa (od lipnja 2022).

 

OPIS PROJEKTA

Projekt Rijeke znanja ima za cilj izgradnju kapaciteta OCD-a u svrhu provedbe aktivnosti popularizacije znanosti specifično područja fizike, kemije i zaštite okoliša. Kroz projekt će se educirati budući popularizatori, a partnerske organizacije izgradit će svoje vještine dobrog upravljanja.

U sklopu projekta provest će se niz radionica i predavanja, te će se izraditi trajni postav interaktivnog sadržaja Rijeke znanja u Srednjoj školi Duga Resa.

CILJEVI PROJEKTA

Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva u svrhu provedbe aktivnosti popularizacije znanosti specifično područja fizike, kemije i zaštite okoliša

Podizanje svijesti o utjecaju znanosti na svakodnevni život kod djece, mladih i opće populacije

 

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Ojačani kapaciteti 9 organizacija civilnog društva.

Educirano 36 popularizatora znanosti iz područja fizike, kemije i zaštite okoliša.

Provedeno 117 radionica za djecu, mlade i širu javnost

Održana 54 stručna predavanja za djecu, mlade i širu javnost.

Izrađen trajni postav interaktivnog sadržaja u Mješovitoj industrijsko-obrtničkoj školi u Karlovcu.

 

 

VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.904.814,30 kn

Projekt sufinanciraju Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (85 %) i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (15 %)

 

RAZDOBLJE PROVEDBE

24 mjeseca (29.6.2021. – 29.6.2023.) 

 

KONTAKT

Voditeljica projekta: Nikolina Bilić

info@rijekeznanja.eu

bottom of page